Izvestiya of Saratov University.
ISSN 1819-7663 (Print)
ISSN 2542-1921 (Online)


NOVANEK NTC

Address: 
Str. 50 years of the VLKSM, 53, Tyumen, Tyumen region, 625026

Authors related to the organization