Izvestiya of Saratov University.
ISSN 1819-7663 (Print)
ISSN 2542-1921 (Online)


Санкт-Петербург

Ник Фамилия Имя Отчество
Владислав Turkin Vladislav Aleksandrovich
Ольга Коссовая Ольга Леонидовна
mamitt Mami Magbini Tokpa
galkinaes Galkina Ekaterina Stanislavovna
lobanovva Lobanov Vladimir Alekseevich
rusovani Rusova Nadezhda Ivanovna
mingalevata Mingaleva Tatyana Andreevna
senchinanp Senchina Natalia Petrovna
abannikovvn Abannikov Viktor Nikolaevich
scherbakovaiv Shcherbakova Irina V.
ataevpg Ataev Petr G.
arkadevvv Arkadiev Vladimir Vladimirovich
shurekovaov Shurekova Olga Viktorovna
fedorovaaa Fedorova Anna Alekseevna
savelevayun Savelieva Yulia Nikolaevna
platonoves Platonov Egor Sergeevich
engalychevsyu Engalychev Svyatoslav Yurievich