Kazan

MohammadNosheen Kazan Federal University, 4/5, Kremlevskaya St., Kazan, 420008, Russianosheen.g.mohammad@gmail.com

HamadaNadia Kazan Federal University, 4/5, Kremlevskaya St., Kazan, 420008, Russianadia.m.hamada@gmail.com

AfanasyevaNadezhdaIosifovnaKazan Federal University, 4/5, Kremlevskaya St., Kazan, 420008, Russian-afanasieva@rambler.ru

YakupovaJamilyaBolatovnaKazan Federal University, 4/5, Kremlevskaya St., Kazan, 420008, Russiayakupova_j@mail.ru

AndrushkevichOlegYurievichKazan Federal University, 18 Kremlyovskaya St., Kazan 420008, Russia gemmaol@bk.ru

LonshakovMaratAndreevichKazan Federal University, 18 Kremlyovskaya St., Kazan 420008, Russiamaratlonsh@gmail.com

KhassanovDamirIrekovichKazan Federal University, 18 Kremlyovskaya St., Kazan 420008, Russiadamir.khassanov@mail.ru

ZorinaSvetlanaO.Kazan Federal University, 4/5, Kremlevskaya St., Kazan, 420008, Russiasvzorina@yandex.ru

NikashinKonstantinI.Kazan Federal University, 4/5, Kremlevskaya St., Kazan, 420008, Russiakostya97@inbox.ru

NovikovIgorV.Kazan Federal University, 4/5, Kremlevskaya St., Kazan, 420008, Russiainovik@paleo.ru