Saratov

DemidovaElenaVladimirovnaSaratov State University, 83, Astrakhanskaya Str., Saratov, 410012, Russiakafmeteo@mail.ru

PolkovoiKirillSergeevichSaratov State University, 83, Astrakhanskaya Str., Saratov, 410012, Russiapolkovoykirill@gmail.com

MardanshinaElviraRobertovnaSaratov State University, 83, Astrakhanskaya Str., Saratov, 410012, Russiakafmeteo@mail.ru

YukhminRomanBorisovichSaratov State University, 83, Astrakhanskaya Str., Saratov, 410012, Russiakafmeteo@mail.ru

MuftyakhdinovaMariaMaratovnaSaratov State University, 83, Astrakhanskaya Str., Saratov, 410012, Russiakafmeteo@mail.ru

TyukovDenisVladimirovichSaratov State University, 83, Astrakhanskaya Str., Saratov, 410012, Russiaden1sov.an@yandex.ru

FomichevNikolaySergeevichSaratov State University, 83, Astrakhanskaya Str., Saratov, 410012, Russiafomichiov.99@mail.ru

OgadzhanovViktor AlexandrovichSaratov State University, 83, Astrakhanskaya Str., Saratov, 410012, Russiaozhva@mail.ru

KuzinovaYanaK.Saratov State Medical University named after V. I. Razumovsky, 112 Bolshaya Kazachia St., Saratov 410012, Russiayan.prokhorova@gmail.com

MelnikovaEvgeniiaS.Saratov State University, 83, Astrakhanskaya Str., Saratov, 410012, Russiaz.melnikova@mail.ru

Pages