Saratov

CherchintsevaElenaAnatolievnaPublic Health Agency «Regional oncology center № 1», Str. Polygraphic, 3, Engels city, Saratov region., 413115guzood-omk2017@yandex.ru

KustodovSergeyVladimirovichSaratov State University, 83, Astrakhanskaya Str., Saratov, 410012, Russiaskustodov@yandex.ru

DemidovaElenaVladimirovnaSaratov State University, 83, Astrakhanskaya Str., Saratov, 410012, Russiakafmeteo@mail.ru

PolkovoiKirillSergeevichSaratov State University, 83, Astrakhanskaya Str., Saratov, 410012, Russiapolkovoykirill@gmail.com

MardanshinaElviraRobertovnaSaratov State University, 83, Astrakhanskaya Str., Saratov, 410012, Russiakafmeteo@mail.ru

YukhminRomanBorisovichSaratov State University, 83, Astrakhanskaya Str., Saratov, 410012, Russiakafmeteo@mail.ru

MuftyakhdinovaMariaMaratovnaSaratov State University, 83, Astrakhanskaya Str., Saratov, 410012, Russiakafmeteo@mail.ru

TyukovDenisVladimirovichSaratov State University, 83, Astrakhanskaya Str., Saratov, 410012, Russiaden1sov.an@yandex.ru

FomichevNikolaySergeevichSaratov State University, 83, Astrakhanskaya Str., Saratov, 410012, Russiafomichiov.99@mail.ru

OgadzhanovViktor AlexandrovichSaratov State University, 83, Astrakhanskaya Str., Saratov, 410012, Russiaozhva@mail.ru

Pages