Sheshnev Aleksandr Sergeevich
RussiaSaratovSaratov State University, 83, Astrakhanskaya Str., Saratov, 410012, RussiaengineerCandidate of Geographic Sciencessheshnev@inbox.ru